Voor wie?

Werkgevers

Personeel is dienst van een bedrijf brengt helaas ook risico’s met zich mee. Risico’s die u als ondernemer niet altijd zelf in de hand hebt. Denk aan verminderd werkvermogen, (langdurig) ziekteverzuim en blijvende gedeeltelijke of algehele arbeidsongeschiktheid van uw medewerker(s). Het kost gedurende een langere periode tijd, geld, moeite en onzekerheid voor werkgever en medewerker.

Grip behouden of krijgen op het proces en de kosten vraagt gedegen kennis van wetgeving, maatschappelijke en arbeidsmarkt ontwikkelingen, het speelveld arbeid en gezondheid, de financiële impact en de mogelijke oplossingen.

Kennis en inzicht die RiskSZ de werkgever kan geven door coaching en advies

Medewerkers

Medewerkers lopen financiële risico’s door (langdurige) arbeidsongeschiktheid, een verminderde inzetbaarheid, een verminderd werkvermogen. Medewerkers zijn vaak niet goed op de hoogte van de rechten, plichten en financiële gevolgen van de verminderde inzetbaarheid.

RiskSZ helpt medewerker en werkgever inzicht te krijgen in de (te verwachten) situatie, de mogelijkheden tot werkhervatting of behoud/optimalisatie van het werkvermogen. Soms ontstaat als gevolg van het verzuim en alle onduidelijkheden daarom heen een ongewenste afstand tussen medewerker en werkgever en is de inzet van een onafhankelijke derde, zoals RiskSZ, verstandig.

De situatie duidelijk en overzichtelijk houden in samenwerking met RiskSZ, geeft medewerker en werkgever rust, zodat constructief naar werkhervatting kan worden toegewerkt.

Adviseurs van werkgever/werknemer

Adviseurs staan dicht bij de bedrijven die zij vertegenwoordigen. Zij kennen haar relatie het beste en de verzuimproblematiek en kosten waar de relatie met geconfronteerd worden. Door alle dynamiek binnen de sociale zekerheid worden uw relaties meer en meer (financieel) verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van de medewerker. Er is meer en meer behoefte aan kennis en expertise voor goede oplossingen en ondersteuning.

Misschien bent u als adviseur onvoldoende onderlegt op een aantal vraagstukken en bent u op zoek een samenwerkingspartner. Een partner met kennis op het gebied van risicobeheersing bij verzuim en arbeidsongeschiktheid om gezamenlijk uw relaties adequaat en professioneel te adviseren. Maak dan gebruik van de expertise van RiskSZ.

Verzekeraars/volmachthouders zorg- en inkomensverzekeringen

RiskSZ helpt werkgevers met risicobeheersing en het realiseren van besparingen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Komt u als verzekeraar/volmachthouder handen te kort en bent u op zoek naar een interim specialist op het gebied van ziekteverzuim, Ziektewet-/WIA-casemanagement, sociale zekerheid en arbeidsrecht? Dan kunt u gebruiken maken van de dienstverlening van RiskSZ en haar strategische samenwerkingspartners.

© Copyright - Risksz