Over RiskSZ

RiskSZ heeft maar één streven: met passie en plezier werkgever, werknemer en/of de (werkgevers)adviseur een weg te wijzen in de complexe wereld van wet- en regelgeving sociale zekerheid en arbeidsrecht, duurzame inzetbaarheid, (strategisch) HRM, vitaliteit, bevlogenheid, preventie, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en claim.

De missie van RiskSZ is om met het delen van kennis over sociale zekerheid en (toekomstig) verminderde inzetbaarheid een waardevolle bijdrage (win/win) aan werkgever, werknemer, en/of de (werkgevers)adviseur te leveren.

RiskSZ heeft de kennis en ervaring om werkgevers en medewerkers vanuit een integrale benadering (bedrijfswelzijn) bij de diverse vraagstukken te ontzorgen of te coachen. RiskSZ zorgt voor inzicht en overzicht van de partijen binnen het speelveld. Dit resulteert in grip op kosten, borgt de strategische belangen en draagt bij aan het welzijn van de medewerker.

De expertise van RiskSZ kenmerkt zich door kennis alsmede de strategische samenwerkingen die er zijn met (kern)deskundigen binnen de verschillende domeinen van het speelveld arbeid en gezondheid. Samenwerking zorgt voor een versterkende factor van ontwikkeling, kennisdeling en nieuwe inzichten.

RiskSZ zet zich in voor ee duurzame samenwerking, maar de interventies van RiskSZ zijn veelal een tijdelijke aangelegenheid. Door coaching “on the job” zal het kennisniveau binnen de organisatie toenemen en is de inzet van RiskSZ niet meer of sterk verminderd nodig.

De aanpak van RiskSZ is proactief, pragmatisch, persoonlijk, altijd met respect en privacy respecterend.

Kwaliteiten RiskSZ

RiskSZ heeft meer dan 20 jaar ervaring in het speelveld arbeid en gezondheid.

Door de continue veranderingen binnen de Nederlandse sociale zekerheid en het arbeidsrecht hecht RiskSZ veel waarde aan het bijhouden van kennis. Er wordt voldaan aan alle opleidingseisen door het volgen van voorgeschreven permanente educatie/permanent actueel ter behoud van het diploma en de registratie.

Om de kwaliteit te borgen is RiskSZ aangesloten bij diverse beroepsregisters als (bestuurs)lid:

  • Register Case- & Caremanager (Rccm®)
  • Register Specialistisch Casemanagement (RSC-RCMC®)
  • Register Adviseur Verzuim & Inkomensmanagement RVI®
  • Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundige (NVvA)
  • Stichting Certificering Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseur (SCNVIA)
  • Er is sprake van een WFT-diplomering voor de volgende adviesgebieden: schade zakelijk, inkomen en zorg.

Periodiek worden workshops en kennissessies op het terrein van sociale zekerheid en inzetbaarheid van de diverse beroepsregisters bijgewoond.

Werkwijze en tarieven

Altijd duidelijke afspraken vooraf!

RiskSZ levert een maatwerkvoorstel na een gedegen afstemming van de klantbehoefte. Afhankelijk van de vraagstukken zijn er mogelijkheden voor een uurtarief, een vast bedrag of ‘no cure, no pay’ waarbij te allen tijde vast staat dat de kosten in lijn zijn met de werkzaamheden.

Omdat RiskSZ vooraf afspraken maakt, is er geen sprake van onaangename verrassingen. RiskSZ factureert maandelijks en kent een betaaltermijn van 14 dagen.

Duurzaam en verantwoord ondernemen

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid hanteert RiskSZ de volgende manieren om haar steentje bij te dragen:

  • 10% van de omzet is bestemd voor “gratis” advies aan kleinere werkgevers of medewerkers die door financiële omstandigheden niet in staat zijn specialistische kennis in te huren met het risico dat de bedrijfscontinuïteit of persoonlijke financiële situatie in gevaar komt. Verwijzingen ontvangt RiskSZ onder andere vanuit haar netwerk en door haar samenwerkingspartners op het terrein van budgetcoaching.
  • RiskSZ zet zich graag samen met haar samenwerkingspartners in voor sociale initiatieven die bijdragen tot een vergroting van kennis van de arbeidsmarktparticipatie/ inzetbaarheid.
  • RiskSZ beperkt binnen de bedrijfsvoering het gebruik van papier en inkt en maakt zoveel mogelijk gebruik van digitaal communicatiemateriaal.
  • RiskSZ bankiert bij Triodos.

© Copyright - Risksz